search
top
Currently Browsing: Podstawy teoretyczne

Marketing w Polsce

W Polsce marketing zaczął wyraźnie zaznaczać swoją obecność dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Brak wcześniejszego zainteresowania przedsiębiorców tym narzędziem rynkowym był spowodowany dominacją własności państwowej nad prywatną. Praktycznie nie istniała konkurencja a kierownicy i dyrektorzy firm państwowych nie byli zmuszeni do stosowania elementów działalności marketingowej.

Marketing zrodził się więc jako wynik poszukiwań sposobu ograniczenia ryzyka z jakim ma do czynienia każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność na nasyconym i konkurencyjnym rynku

Ewolucja marketingu

Po drugiej wojnie światowej gospodarka amerykańska zaczęła się rozwijać w bardzo szybkim tempie. Ze względu na gwałtowny przyrost ludności i odbudowę powojennego świata popyt rósł bardzo szybko na prawie wszystkie towary. Zadaniem przedsiębiorstw było nadążanie za popytem. Na skutek tego czynnika powstawało więcej zakładów produkcyjnych, rosła konkurencja, zapełniały się magazyny. Aby pozbyć się nadwyżek produkcji przedsiębiorstwa poprzez działy sprzedaży zaczęły stymulować sprzedaż. Ich zadaniem było przekonywanie klientów o potrzebie zakupu właściwego produktu. Niektóre przedsiębiorstwa zaczęły rozwijać działy sprzedaży i zlecały im dodatkowe zadania jak na przykład dokonywanie analiz rynku, przewidywanie potrzeb i zachcianek klientów oraz zaspokajanie ich w jak najlepszym stopniu.

Wiedza dotycząca marketingu zaczęła przenikać do Europy Zachodniej w latach sześćdziesiątych XX wieku i od razu zdobyła uznanie w środowiskach naukowych jak również wśród przedsiębiorców.

top