search
top
Currently Browsing: Orientacje

Cykl życia

Najważniejszymi celami każdego przedsiębiorcy są: osiąganie w fazie wzrostu maksymalnego pułapu zbytu, a w stadium dojrzałości utrzymywanie produktu na rynku tak długo, dopóty jest to możliwe i opłacalne.

Cykl życia produktu pokazuje, że każdy produkt czy usługa kiedyś musi odejść z rynku ustępując miejsca ofertom lepszym i nowocześniejszym. Dlatego zadaniem przedsiębiorstwa jest bieżąca analiza tendencji sprzedaży poszczególnych produktów oraz wychwytywanie i eliminowanie tych, które weszły w fazę spadku. Narzędziem wykorzystywanym do optymalizacji asortymentu przedsiębiorstwa jest analiza portfela (portfolio) produktów.

Analiza portfolio zajmuje się wszystkimi dobrami i usługami oferowanymi przez przedsiębiorstwo. Tworzy ramy dla zakwalifikowania każdego produktu do jednej z czterech grup: zagadkowych dzieci, gwiazd, dojnych krów lub psów

Fazy życia produktu

Każdy produkt znajdujący się na rynku przechodzi pewne etapy które tworzą tak zwany cykl życia produktu graficznie przedstawiony. Pierwszą fazą cyklu życia produktu jest jego wprowadzenie na rynek. Charakterystycznymi cechami tego etapu są: powolny wzrost sprzedaży, gdyż produkt nie jest jeszcze znany szerszemu ogółowi, a produkcja jest w fazie rozwoju. Kolejnym etapem jest faza wzrostu, w której tempo sprzedaży rośnie, gdyż konsumenci zdążyli poznać oferowany produkt. Faza następna czyli dojrzałości charakteryzuje się spowolnieniem tempa sprzedaży spowodowanego przez nasycenie się rynku, a także pojawienie się produktów substytucyjnych. Ostatnia fazą jest faza spadku, w której sprzedaż spada bardzo gwałtownie w wyniku pojawienia się licznych substytutów oraz nowszych, lepszych produktów.

Marketing strategiczny

Marketing strategiczny także opiera swe założenia na potrzebach nabywców, ale uwzględnia dodatkowo analizę szans i zagrożeń wypływających ze środowiska w którym firma działa, czyli zmiany w systemie norm prawnych, systemie politycznym, obyczajach, świadomości ekologicznej.

Przyczynami które doprowadziły do zapoczątkowania tej orientacji były gwałtowne zmiany w gospodarce światowej wywołane na początku lat siedemdziesiątych tak zwanym I kryzysem naftowym, pesymistyczne prognozy dotyczące zanieczyszczenia środowiska i dynamiki wzrostu gospodarczego. Wobec powyższych potrzeb opracowano nowe metody planowania strategicznego a następnie zarządzania strategicznego.

Orientacja marketingowa

Orientacja marketingowa (orientacja na klienta) jej rozwój determinowany jest przez powojenny rozwój gospodarczy krajów wysokorozwiniętych. Rośnie szybko produkcja i dochody społeczeństwa. Ludzie stają się bardziej zamożni i szukają produktów lepszej jakości, unikalnych i nietypowych. Rozwój tej orientacji spowodował zapotrzebowanie na badania i analizy rynku a poprzez to scharakteryzowanie grup nabywców i ich preferencji.

Istotę orientacji marketingowej można wyrazić pytaniem: jak wybrać i zdobyć, ewentualnie stworzyć, a następnie utrzymać rynek zbytu, który zapewniałby przedsiębiorstwu źródło przychodów odpowiednie do potrzeb i aspiracji rozwojowych

Orientacja sprzedażowa

Orientacja sprzedażowa koncentruje się na zbycie wyprodukowanych wyrobów. Rynek jest już nieco nasycony i zaostrza się konkurencja między innymi poprzez to, że powstają produkty substytucyjne. Reklama staję się środkiem aktywizacji sprzedaży. Powstają pierwsze systemy masowej dystrybucji wyrobów. W 1920 roku w USA powstaje pierwsza hurtownia typu „Cash and carry”, a w 1930 roku Kullen otwarł w Nowym Jorku supermarket.

« Previous Entries

top