search
top
Currently Browsing: Marketing

Cykl życia

Najważniejszymi celami każdego przedsiębiorcy są: osiąganie w fazie wzrostu maksymalnego pułapu zbytu, a w stadium dojrzałości utrzymywanie produktu na rynku tak długo, dopóty jest to możliwe i opłacalne.

Cykl życia produktu pokazuje, że każdy produkt czy usługa kiedyś musi odejść z rynku ustępując miejsca ofertom lepszym i nowocześniejszym. Dlatego zadaniem przedsiębiorstwa jest bieżąca analiza tendencji sprzedaży poszczególnych produktów oraz wychwytywanie i eliminowanie tych, które weszły w fazę spadku. Narzędziem wykorzystywanym do optymalizacji asortymentu przedsiębiorstwa jest analiza portfela (portfolio) produktów.

Analiza portfolio zajmuje się wszystkimi dobrami i usługami oferowanymi przez przedsiębiorstwo. Tworzy ramy dla zakwalifikowania każdego produktu do jednej z czterech grup: zagadkowych dzieci, gwiazd, dojnych krów lub psów

Marketing strategiczny

Marketing strategiczny także opiera swe założenia na potrzebach nabywców, ale uwzględnia dodatkowo analizę szans i zagrożeń wypływających ze środowiska w którym firma działa, czyli zmiany w systemie norm prawnych, systemie politycznym, obyczajach, świadomości ekologicznej.

Przyczynami które doprowadziły do zapoczątkowania tej orientacji były gwałtowne zmiany w gospodarce światowej wywołane na początku lat siedemdziesiątych tak zwanym I kryzysem naftowym, pesymistyczne prognozy dotyczące zanieczyszczenia środowiska i dynamiki wzrostu gospodarczego. Wobec powyższych potrzeb opracowano nowe metody planowania strategicznego a następnie zarządzania strategicznego.

Marketing w Polsce

W Polsce marketing zaczął wyraźnie zaznaczać swoją obecność dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Brak wcześniejszego zainteresowania przedsiębiorców tym narzędziem rynkowym był spowodowany dominacją własności państwowej nad prywatną. Praktycznie nie istniała konkurencja a kierownicy i dyrektorzy firm państwowych nie byli zmuszeni do stosowania elementów działalności marketingowej.

Marketing zrodził się więc jako wynik poszukiwań sposobu ograniczenia ryzyka z jakim ma do czynienia każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność na nasyconym i konkurencyjnym rynku

Ewolucja marketingu

Po drugiej wojnie światowej gospodarka amerykańska zaczęła się rozwijać w bardzo szybkim tempie. Ze względu na gwałtowny przyrost ludności i odbudowę powojennego świata popyt rósł bardzo szybko na prawie wszystkie towary. Zadaniem przedsiębiorstw było nadążanie za popytem. Na skutek tego czynnika powstawało więcej zakładów produkcyjnych, rosła konkurencja, zapełniały się magazyny. Aby pozbyć się nadwyżek produkcji przedsiębiorstwa poprzez działy sprzedaży zaczęły stymulować sprzedaż. Ich zadaniem było przekonywanie klientów o potrzebie zakupu właściwego produktu. Niektóre przedsiębiorstwa zaczęły rozwijać działy sprzedaży i zlecały im dodatkowe zadania jak na przykład dokonywanie analiz rynku, przewidywanie potrzeb i zachcianek klientów oraz zaspokajanie ich w jak najlepszym stopniu.

Wiedza dotycząca marketingu zaczęła przenikać do Europy Zachodniej w latach sześćdziesiątych XX wieku i od razu zdobyła uznanie w środowiskach naukowych jak również wśród przedsiębiorców.

Powstanie marketingu

Powstanie marketingu wywołały procesy rozwoju gospodarki rynkowej. Zmiany jakie się dokonywały zmuszały przedsiębiorców do szybkiego reagowania na nie i dostosowywania się do nowych warunków. Chociaż niektóre elementy marketingu były znane i stosowane już w starożytności jak na przykład stosowanie szyldów, które można traktować jako pierwowzór bilboardu lub reklamy w ogóle.

Termin marketing i związana z nim ideologia myślenia pierwszy raz pojawiają się w USA, gdzie w 1911 roku zostaje wydana książka pod tytułem „Marketing”Pierwsza definicja marketingu sformułowana zostaje dopiero w 1941 roku i brzmi następująco: marketing to prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika. Jej twórcą jest Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu.

 

top