search
top

Czym jest strukturalizm języka?

Jednym z najczęściej powtarzanych zagadnień w językoznawstwie jest strukturalizm. Na niektórych strukturalizm języka jest pojęciem zupełnie abstrakcyjnym, natomiast dla osób zaznajomionych z tematem nie ma w tym nic skomplikowanego. Strukturalizm to w zasadzie teoria. Według teorii strukturalizmu, język jest zorganizowaną strukturą. Chodzi to oczywiści o zorganizowaną strukturę znaków, które są podstawowym kodem komunikacji miedzy ludźmi. A więc jest nie, jako system relacji. Za najważniejszego językoznawcę i prekursora strukturalizmu językowego uznaje się Ferdinanda de Saussure’a oraz w Polsce Jana Baudouina de Courtenaya. Tutaj pokiwa się kolejne zagadnienie językoznawcze, jakim jest semantyka, czyli nauka zajmująca się znaczeniem. Od dawna ludzie zastanawiali się skąd wzięły się nazwy pewnych rzeczy. Dlaczego krowa jest krowa, a nie krzesłem, a człowiek nie jest świnią. Od zarania dziejów człowiek zastanawiał się, dlaczego wygląda to tak, a nie inaczej. Skąd wzięły się takie określenia. Jest to jednak dziedzina, której nie da się dokładnie zgłębić. Powstają, więc coraz nowsze i bardziej zakręcone poglądy na ten temat. Wciąż jednak spora część osób próbuje dość do tego, co było początkiem. Powracając do strukturalizmu. Tutaj też spotykamy się z różnego rodzaju poglądami Sausser wyróżniał to, co oznaczone i to, co oznacza i uważał, że język jest złożony ze znaków. W rzeczywistości jego pogląd jest poprawny, ale gdyby dokładniej przyjrzeć się jego poglądom, można byłoby stwierdzić, że są dalekie od ideału. Trudno jednak znaleźć lepsze wytłumaczenia. Przecież język zmienia się, podlega wpływom, a nie stoi w miejscu. Aby zrozumieć jego działanie, strukturę i pewne istotne kwestie trzeba wielu lat nauki, zwłaszcza, jeśli zgłębiamy wiedze na temat obcego nam języka, którego nauka w zasadzie nigdy się nie kończy.

Czy warto studiować filologię?

Większość społeczeństwa uważa, że tylko medycyna, czy prawo to kierunki, które wymagają od studenta poświęcenia dużej ilości czasu na naukę. Zapomina się jednak o takim kierunki, jakim jest filologia. Nauka języków jest, bowiem niezwykle trudna i nigdy się nie kończy. Nawet osoba biegłą znająca język obcy musi ciągle się uczyć, gdyż słówka bardzo często wyparowuję, jeśli nie są regularnie używane. Na studiach filologicznych studenci uczą się języka kierunkowego, aby po ich skończeniu mieć biegłą znajomość języka. Ponadto na takich studiach prowadzone są zajęcia z historii oraz kultury danego kraju. Zgłębiana jest również wiedza na tematy ogólne, jak filozofia, językoznawstwo oraz literaturoznawstwo. Niektóre osoby uważają, że nie warto iść na takie studia. Warto, więc przyjrzeć się, czy w rzeczywistości lepiej unikać filologii. Oczywiście nauka języka możliwa jest poza murami uczelni wyższej. Należy jednak pamiętać, że w szkole językowej nikt nie wytłumaczy nam gramatyki opisowej, nie przekaże bardziej zawiłych informacji na pewne tematy i na pewno nie poznamy tam specyficznego słownictwa. Można oczywiście udać się do danego kraju i tam zdobywać wiedzę. Wciąż jednak, jeśli zależy nam na zrozumieniu pewnych kwestii gramatycznych, czy słowotwórstwo najlepiej zdecydować się na filologię. Oczywiście studiowanie pewnego rodzaju filologii może okazać się stratą czasu, ale nie ma wątpliwości, że tylko na takich studiach można dokładnie poznać dany język i jego specyfikę, a wykładowcy, którzy są natce speakerami takiego języka świetnie nam wszystko przedstawią i nauczą prawidłowej wymowy. Można, więc powiedzieć, ze warto studiować filologię, zwłaszcza, jeśli chcemy zostać nauczycielami danego języka lub wykonywać bardzo zaawansowane tłumaczenia. W polaczeniu z pobytem w danym kraju będziemy specjalistami w danym języku, także filologia to kierunek, który warto wybrać.

top