search
top

Orientacja sprzedażowa

Orientacja sprzedażowa koncentruje się na zbycie wyprodukowanych wyrobów. Rynek jest już nieco nasycony i zaostrza się konkurencja między innymi poprzez to, że powstają produkty substytucyjne. Reklama staję się środkiem aktywizacji sprzedaży. Powstają pierwsze systemy masowej dystrybucji wyrobów. W 1920 roku w USA powstaje pierwsza hurtownia typu „Cash and carry”, a w 1930 roku Kullen otwarł w Nowym Jorku supermarket.

Orientacja produkcyjna

Orientacja produkcyjna jest ściśle związana z przyśpieszeniem rozwoju gospodarczego w drugiej połowie XIX wieku szczególnie w USA i Europie Zachodniej. Szybki rozwój był możliwy dzięki nowym wynalazkom w dziedzinie technologii.

Orientacja produkcyjna skupia uwagę na zwiększaniu możliwości produkcyjnych przy jednoczesnym obniżaniu kosztów jednostkowych (masowa produkcja), czyli jak wytworzyć dużo i tanio aby uczynić wyrób dostępnym szerokiemu gronu nabywców i uzyskać kosztową przewagę nad ewentualnymi konkurentami przy zachowaniu wymaganej staranności wykonania produktu.

Marketing w Polsce

W Polsce marketing zaczął wyraźnie zaznaczać swoją obecność dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Brak wcześniejszego zainteresowania przedsiębiorców tym narzędziem rynkowym był spowodowany dominacją własności państwowej nad prywatną. Praktycznie nie istniała konkurencja a kierownicy i dyrektorzy firm państwowych nie byli zmuszeni do stosowania elementów działalności marketingowej.

Marketing zrodził się więc jako wynik poszukiwań sposobu ograniczenia ryzyka z jakim ma do czynienia każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność na nasyconym i konkurencyjnym rynku

Ewolucja marketingu

Po drugiej wojnie światowej gospodarka amerykańska zaczęła się rozwijać w bardzo szybkim tempie. Ze względu na gwałtowny przyrost ludności i odbudowę powojennego świata popyt rósł bardzo szybko na prawie wszystkie towary. Zadaniem przedsiębiorstw było nadążanie za popytem. Na skutek tego czynnika powstawało więcej zakładów produkcyjnych, rosła konkurencja, zapełniały się magazyny. Aby pozbyć się nadwyżek produkcji przedsiębiorstwa poprzez działy sprzedaży zaczęły stymulować sprzedaż. Ich zadaniem było przekonywanie klientów o potrzebie zakupu właściwego produktu. Niektóre przedsiębiorstwa zaczęły rozwijać działy sprzedaży i zlecały im dodatkowe zadania jak na przykład dokonywanie analiz rynku, przewidywanie potrzeb i zachcianek klientów oraz zaspokajanie ich w jak najlepszym stopniu.

Wiedza dotycząca marketingu zaczęła przenikać do Europy Zachodniej w latach sześćdziesiątych XX wieku i od razu zdobyła uznanie w środowiskach naukowych jak również wśród przedsiębiorców.

Powstanie marketingu

Powstanie marketingu wywołały procesy rozwoju gospodarki rynkowej. Zmiany jakie się dokonywały zmuszały przedsiębiorców do szybkiego reagowania na nie i dostosowywania się do nowych warunków. Chociaż niektóre elementy marketingu były znane i stosowane już w starożytności jak na przykład stosowanie szyldów, które można traktować jako pierwowzór bilboardu lub reklamy w ogóle.

Termin marketing i związana z nim ideologia myślenia pierwszy raz pojawiają się w USA, gdzie w 1911 roku zostaje wydana książka pod tytułem „Marketing”Pierwsza definicja marketingu sformułowana zostaje dopiero w 1941 roku i brzmi następująco: marketing to prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika. Jej twórcą jest Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu.

 

« Previous Entries Next Entries »

top